Rozwój usług rolniczych

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił termin składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski można składać od dnia 31 października do dnia 29 listopada 2016 r.

Działalności wspierane to:

  • 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
  • 01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
  • 01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Wnioski i biznesplany będą rozpatrywany pod warunkiem, że złoży je firma działające od 2 lat, która w ciągu tego okresu posiada udokumentowane przychody z działalności usługowej w rolnictwie na poziomie minimum 20 000 zł brutto, po 10 000 zł na każde 12 miesięcy działalności (pod uwagę brane są 24 miesiące wstecz od dnia złożenia wniosku).

Dofinansowanie obejmuje refundacje 50% kosztów przedsięwzięcie, maksymalnie do 500 000 zł.