Przetwórstwo, magazynowanie i sprzedaż produktów rolnych

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Wnioski można składać od dnia 29 września 2016 r. do dnia 28 października 2016 r.

O dofinansowanie mogą starać się rolnicy, ich małżonkowie i domownicy ubezpieczeni w KRUS w pełnym zakresie.

Działalność na jaką można dostać pomoc finansową to m. in.

  • przetwórstwo i produkcja wyrobów z mięsa
  • przetwórstwo i konserwowanie wyrobów z owoców i warzyw
  • przetwórstwo mleka
  • produkcja olejów
  • produkcja paszy dla zwierząt
  • produkcja alkoholi, win, cydru
  • produkcja włókna z lnu i konopi
  • magazynowanie i sprzedaż hurtowa płodów rolnych, kwiatów, roślin, mięsa
  • usługowe zamrażanie i przechowywanie produktów rolnych

Pomoc finansowa obejmuje refundacje 50% kosztów przedsięwzięcia, maksymalnie do 300 000 zł.