Nabór wniosków - Płatności dla przekazujących małe gospodarstwa

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie naboru w 2016 roku wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W 2016 roku wnioski o przyznanie pomocy można będzie składać od 12 września 2016 r. do 11 października 2016 r.

Pomoc może być przyznana osobie fizycznej, która w szczególności:

  • uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw;
  • trwale przekaże gospodarstwo rolne innemu rolnikowi będącemu osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej od dnia przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz przejmującego gospodarstwo rolne i nie podejmie działalności rolniczej co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;
  • po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Zapraszam na konsultacje wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem wsparcia. Fachowo przygotujemy dokumentację aplikacyjną.
Tel. 794 499 381.