Dotacje dla rolnictwa

Oferujemy pomoc doradczą w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój działalności rolniczej, wszelkiego rodzaju dotacje w rolnictwie.


Chcesz wiedzieć więcej? Przygotować się do naboru tak aby nie przespać swojej szansy? Zadzwoń 794 499 381 i umów się na konsultacje

 • Oferujemy pomoc doradczą rolnikom w dostosowaniu gospodarstw do minimalnych norm i wymogów wzajemnej zgodności (Cross - Compliance) w gospodarstwie.
 • Oceniamy gospodarstwa rolne, identyfikujemy obowiązujące w danym gospodarstwie wymogi w zakresie:
  - spełnienia wymagań wzajemnej zgodności
  - spełnienia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie
 • Opracowujemy plany dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów wzajemnej zgodności w zakresie:
  - ochrony środowiska
  - identyfikacji i rejestracji zwierząt
  - zdrowia publicznego ludzi, zdrowia zwierząt oraz zdrowotności roślin
  - dobrostanu zwierząt (UWAGA! kontrole w tym zakresie od 01.01.2013r.
  - zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

  Dzięki wdrożeniu zasad wzajemnej zgodności unikną Państwo sankcji nakładanych przez ARiMR na płatności bezpośrednie

  Nieprzestrzeganie przez rolników minimalnych wymagań określonych w ramach zasady wzajemnej zgodności będzie skutkowało sankcjami w postaci obniżenia kwot płatności, aż do całkowitego ich pozbawienia w przypadku nieprzestrzegania ustalonych wymagań w kolejnych latach.
 • Tworzymy projekty wraz z analizą ekonomiczną do działań:
  - "Modernizacja gospodarstw rolnych"
  - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
  - "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
 • Wypełniamy wnioski o przyznanie płatności bezpośrednie, uzupełniające, rolnośrodowiskowe i na wsparcie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, a także dostarczamy dokumenty do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Sporządzamy plany działalności rolnośrodowiskowej
 • Sporządzamy ekspertyzy przyrodnicze
 • Sporządzamy plany nawozowe
 • Wprowadzamy dane do rejestrów
 • Pomagamy w uzyskiwaniu kredytów inwestycyjnych i preferencyjnych (wykonujemy biznesplany)
 • Wypełniamy dokumenty na potrzeby jednostki certyfikującej w rolnictwie ekologicznym
 • Wypełniamy inne wnioski
 • Pomagamy pisać uzupełnienia, pisma, podania, odwołania, itp.