Kontakt

EMES-EKO

e-mail: biuro@emes-eko.pl

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Polna 2

tel. +48 794 499 381

Kontakt do ornitologa
e-mail:
ornitolog.bielsk@gmail.com
tel. +48 506 916 705

Kontakt do botanika
e-mail:
botanik.bielsk@gmail.com
tel. +48 506 916 705

Bielsk Podlaski