Aktualności

ornitolog botanik Bielsk Podlaski

Wiosna to dobry czas na sporządzanie ekspertyz przyrodniczych do pakietów siedliskowych i ptasich programu rolno-środowiskowo-klimatycznego. Program rolno-środowiskowo-klimatyczny to działanie w ramach PROW 2014-2020, którego celem jest promowanie wśród rolników praktyk sprzyjających ochronie...

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił termin składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem...

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wnioski...

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie naboru w 2016 roku wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego...

Prezes ARiMR ogłosił termin naboru wniosków do działania "Premie dla młodych rolników"! Nabór odbędzie się od 31 marca do 29 kwietnia. Bardzo ważna jest zmiana rozporządzenia dzięki, której wsparcie będą mogły uzyskać osoby, które już od 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku prowadziły...